The Out Judson - I'D Like To Buy The World An Judson.

Träd och buskar

Posted Nov. 30, 2015, 11:53 p.m. By judson

Den lycklige ägaren av en tomt finner också snart att hur mycket han än planterar så är och förblir den bara en tomt ända tills att han slutligen också sätter dit ett träd. Då blir den början till en trädgård. Och eftersom trädet - eller träden - alltid tar litet tid på sig innan de riktigt hunnit få sin form, är det bäst att först av alla växter plantera de träd man vill ha. Det finns också träd som inteblir så stora eller som genom lämplig beskärning kan hållas inom rimliga gränser. Blomsterbuskar hör också till odlarens glädjeämnen. Men blomningstiden är i regel ganska kort. Både träd och buskar kan planteras såväl vår som höst.